Кафедра сьогодні

Кафедра конституційного, міжнародного та адміністративного права  є структурним підрозділом Університету та Навчально-наукового юридичного інституту, що проводить навчально-виховну і методичну роботу з ряду споріднених навчальних дисциплін, здійснює наукову та науково-дослідну діяльність за певними напрямами.

Сьогодні на кафедрі працюють такі штатні викладачі:

завідувач кафедри,доцент, кандидат юридичних наук Розвадовський В.І.

професор кафедри, доцент, доктор юридичних  наук  Книш В.В.

кандидат юридичних наук, доцент Петровська І.І.

кандидат юридичних наук, викладач кафедри Бурлак О.В.

кандидат юридичних наук, викладач кафедри Федорончук А.В.

кандидат юридичних наук, доцент кафедри Зінич Л.В.

кандидат юридичних наук, доцент кафедри  Албу А.А.

За сумісництвом:  доктор юридичних наук, професор Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка Буроменський Михайло Всеволодович та доктор філософії Сергенюк Дмитро Іванович.

Кафедра забезпечує читання профільних навчальних дисциплін для студентів денної та заочної форми навчання ОС “бакалавр” та ОС “магістр”.

Освітньо-професійна програма із спеціалізації «Публічна служба» для здобувачів магістерського рівня вищої освіти передбачає поглиблене вивчення профільних навчальних дисциплін та набуття знань і формування професійних компетенцій.

Навчальний процес повністю забезпечений навчально-методичним та інформаційним матеріалом, над розробкою та удосконаленням яких постійно працює професорсько-викладацький склад кафедри.

Науково-дослідна робота студентів здійснюється шляхом їх участі у виконанні наукових досліджень під керівництвом викладачів відповідно до тематики науково-дослідної роботи кафедри. На кафедрі працює два студентських наукових гуртки. Результатом наукової роботи студентів є участь студентів у конкурсах наукових робіт, інших конкурсах та стипендіальних програмах, підготовка доповідей та участь у роботі студентських наукових конференцій.

В навчально-науковому юридичному інституту оформлений навчально-методичний кабінет кафедри конституційного, міжнародного та адміністративного права, де традиційно проводяться заняття студентів магістратури та робота наукових студентських гуртків.

Викладачі кафедри приймають участь у різноманітних наукових конференціях, під їх керівництвом готуються доповіді на університетські студентські конференції.

Положення про кафедру конституційного, міжнародного та адміністративного права