Про кафедру

Кафедра конституційного, міжнародного та адміністративного права була створена 31 серпня 2000 року.

Кафедра є структурним підрозділом Університету та Навчально-наукового Юридичного інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, що проводить навчально-виховну і методичну роботу з ряду споріднених навчальних дисциплін і здійснює наукову та науково-дослідну діяльність за певними напрямами.

Завідувач кафедри:

кандидат юридичних наук, доцент Розвадовський Володимир Іванович

 

На кафедрі працюють 7  штатних викладачів, а саме:

завідувач кафедри, кандидат юридичних наук, доцент Розвадовський Володимир Іванович

доктор юридичних наук, професор кафедри Книш Віталій Васильович

кандидат юридичних наук, доцент Бурлак Оксана Василівна

кандидат юридичних наук, доцент  Петровська Ірина Ігорівна

кандидат юридичних наук, доцент кафедри Зінич Любомир Васильович

кандидат юридичних наук, доцент кафедри Албу Андрій Аркадійович

кандидат юридичних наук, доцент кафедри Федорончук Андрій Володимирович

А також 1 сумісник:

доктор юридичних наук, професор Буроменський Михайло Всеволодович

Кафедра забезпечує читання профільних навчальних дисциплін для студентів денної та заочної форми навчання в Навчально-науковому Юридичному інституті, зокрема: “Конституційне право”, “Адміністративне право”, “Конституційне право України”, “Адміністративне право України”, “Фінансове право”, “Податкове право”, “Державне право зарубіжних країн (англ.мовою)”, “Міжнародне публічне право (англ.мовою), Міжнародне гуманітарне право, Право міжнародних організацій та ряду спецкурсів, а також відповідних правових дисциплін на інших кафедрах університету.

Враховуючи, що в Навчально-науковому Юридичному інституті, окрім загально університетської наукової бібліотеки відкрито бібліотеку фахової юридичної літератури, то викладачі кафедри приймають участь у поповненні та оновленні інститутської бібліотеки найновішими законодавчо-нормативними актами, навчально-методичною літературою, навчальними посібниками, монографіями тощо.

Викладачі кафедри приймають участь у різноманітних наукових конференціях, під їх керівництвом готуються наукові доповіді на університетські студентські конференції.