Звітна наукова конференція викладачів на базі підсекції конституційного, міжнародного та адміністративного права навчально-наукового юридичного інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

03 квітня 2024 року на базі кафедри конституційного, міжнародного та адміністративного права Навчально-наукового юридичного інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника у рамках підсекції було проведено звітну наукову конференцію науково-педагогічних працівників . Доповіді та повідомлення були побудовані з урахуванням основних результатів досліджень викладачів та актуальних проблем сучасності, які безпосередньо пов’язані з напрямами наукової роботи кафедри.

Результати досліджень викладачів кафедри, які були оприлюднені на засіданні підсекції, стосувались  наступних напрямів:

1.Ядерна безпека в умовах російсько-української війни. Теоретичний аспект. (кандидат юридичних наук, доцент Розвадовський В.І.)

2.Втілення вчення Г. Сковороди про «три світи» і «дві натури» в сучасному Українському конституціоналізмі. (доктор юридичних наук, професор Книш В.В.)

3.Адміністративні акти в процедурних відносинах. (кандидат юридичних наук, доцент Петровська І.І.)

4.Україна на шляху до Європейського Союзу : окремі теоретико-правові аспекти взаємовідносин. (кандидат юридичних наук, доцент Федорончук А.В.)

5.Грантове фінансування як інструмент вирівнювання дохідної спроможності місцевих бюджетів : законодавчий підхід. (кандидат юридичних наук, доцент Зінич Л.В.)

6.Юрисдикція Міжнародного кримінального суду щодо злочинів, скоєних під час військової агресії Росії проти України. (кандидат юридичних наук, доцент Бурлак О.В.)

7.Договір як особлива конструкція тлумачення. (кандидат юридичних наук, доцент Албу А.А.)

 

За результатами доповідей відбулися активні обговорення та дискусії, а також  сформульовано практично значимі рекомендації щодо використання набутих знань в навчальній та науково-практичній діяльності.