Наукова робота викладачів

Кафедра конституційного , міжнародного та адміністративного права активно здійснює наукову діяльність . Результати наукових досліджень опубліковані у монографіях,  навчально – методичних посібниках , збірниках та хрестоматіях .

Хрестоматії викладачів кафедри:

Хрестоматія з адміністративного права

Хрестоматія “Виконавча влада в Україні” 2019

Хрестоматія “Місцеве самоврядування в Україні” 2019

Хрестоматія “Публічне законодавство України” 2019

Хрестоматія “Конституційне право в Україні” 2019

Хрестоматія “Державна служба в Україні” 2019

Хрестоматія “Право збройних конфліктів” 2019

Хрестоматія “Міжнародне гуманітарне право” 2019

Хрестоматія “Правові основи дипломатичної служби в Україні” 2019

Хрестоматія “Право міжнародних організацій” 2019

Хрестоматія “Адміністративні послуги” 2019

Хрестоматія “Адміністративна відповідальність”2019

Хрестоматія “Податкове право” 2019

Хрестоматія “Військова та альтернативна (невійськова) служба в Україні” 2019

Хрестоматія “Право Європейського Союзу” 2019

Хрестоматія “Міжнародне публічне право” 2019

Матеріали круглих столів:

Матеріали круглого столу на тему:  “Загальна декларація прав людини ООН 1948 року: стан реалізації в Україні” 10 грудня 2019 року

Круглий стіл на тему: “Роль Загальної Декларації Прав Людини ООН 1948 року в формуванні фундаментальних  основ правової системи  України: історія і сучасність”

Круглий стіл на тему: “Актуальні проблеми правового забезпечення конституційних прав і свобод людини та громадянина в Україні: теорія й практика

Огляд круглого столу Вісник КСУ

Збірник круглого столу “Європейські демократичні спільні цінності та конституційний процес в Україні: проблеми теорії та практики “

Збірник  матеріалів всеукраїнської конференції “Інформаційна безпека в сучасному світі та її вплив на конституційний лад в Україні: теорія й практика”

Навчально-методичні посібники викладачів кафедри:

Навчально – методичний посібник з фінансового права 

Загальна характеристика структури правовідносин публічного контролю в адміністративному праві 

 

 

1.Звітна наукова конференція викладачів, докторантів, аспірантів 2021

2. Звітна наукова конференція викладачів (2019 н.р.)

3. 10 грудня 2018 року в Міжнародний день прав людини в конференційному залі Юридичного інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника відбувся міжнародний Круглий стіл на тему: “Роль загальної декларації прав людини Організації Об’єднаних Націй 1948 року в формуванні фундаментальних основ правової системи України: історія і сучасність”.

Міжнародний круглий стіл: Роль загальної декларації прав людини ООН 1948 року в формуванні фундаментальних основ правової системи України: історія і сучасність

4. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція на тему: «Особливості прийняття та реалізації Міжнародних пактів з прав людини 1966 року: міжнародний та національний досвід» (2021 н.р.)

5. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція на тему: «Проблеми реалізації норм Конституції України в умовах воєнного стану», 27 червня 2022 року. прайс-реліз