Перелік індивідуальних завдань

Адміністративне право 1 курс

Адміністративне право 2 курс

Право Європейського Союзу та Ради Європи

Європейський конституціоналізм

Міжнародне публічне право та право ЄС

Конституційне право

Правове регулювання податкових відносин в рамках ЄС

Міжнародне інституційне право та використання сили

Конституційне та інституційне право

Фінансове право України та країн ЄС

Право міжнародних організацій

Право і політика міжнародних судів і трибуналів

Державне право зарубіжних країн

Джерела європейського права

Міжнародний захист гендерних прав та прав дітей