ПРОВЕДЕННЯ ВІДКРИТОГО ЛЕКЦІЙНОГО ЗАНЯТТЯ ДОЦЕНТОМ ФЕДОРОНЧУКОМ А.В.

19 жовтня 2023 року доцентом кафедри конституційного, міжнародного та адміністративного права, кандидатом юридичних наук Федорончуком А.В. було проведене відкрите лекційне заняття з навчальної дисципліни Конституційне право України на тему: «Основні права, свободи та обов’язки людини і громадянина» для студентів 1-го курсу освітньо-професійної програми «Право».

У межах тематики заняття лектором було розкрито сутність сучасного розуміння категорій «права», «свободи» та «обов’язки» людини і громадянина, конституційно-правового закріплення прав, свобод і обов’язків людини та громадянина в Україні, проаналізовано існуючі класифікації та здійснено загальну характеристику конституційних (основних) прав та свобод людини і громадянина, розкрито сутність механізму реалізації прав і свобод людини і громадянина, проаналізовано існуючі класифікації та здійснено загальну характеристику конституційних обов’язків людини та громадянина в Україні, розкрито сутність обмежень прав і свобод людини в умовах пандемії COVID-19 та воєнного стану в Україні.

Лекцію супроводжував влучно підібраний різноманітний презентаційний матеріал, який включав фото матеріали із зазначеної тематики, що дозволило лекторові застосовувати прийоми розповіді, показу, характеристики, пояснення, коментування і зберегти стійку увагу слухачів протягом всього заняття. Окрім того, викладач постійно залучав здобувачів вищої освіти до активної участі у занятті, використовуючи сучасні методичні прийоми.

Лекція мала характерний високий науковий рівень викладеної інформації, яка має світоглядне значення, охоплювала значний обсяг систематизованої й методично опрацьованої сучасної наукової інформації, доказовість і аргументованість висловлюваних суджень. При цьому лектор надав студентам можливість слухати, осмислювати й коротко записувати інформацію, а також на високому професійному рівні показав уміння встановити педагогічний контакт з аудиторією.

Лекція досягла своєї мети, проведена на високому науково-теоретичному і методичному рівнях та відповідає сучасним вимогам закладу вищої освіти. Заняття одержало схвальні відгуки, зокрема відзначено професіоналізм лектора, вміння зосередити увагу студентів на головних положеннях матеріалу лекції, створити робочу та творчу атмосферу.