Програмові вимоги

Програмові вимоги з дисциплін , які викладаються на кафедрі конституційного міжнародного та адміністративного права 

Адміністративне право 

Фінансове право

Конституційне право України 1 курс

Конституційне право України 2 курс

Міжнародне публічне право 

Держава і право зарубіжних країн

Місцеве самоврядування в Україні

Податкове право

Адміністративні послуги

Виконавча влада в Україні

Міжнародне гуманітарне право

Право міжнародних організацій