ВІДБУЛАСЯ ЧИТАЦЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ «КОНСТИТУЦІЯ І СТАНОВЛЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНОЇ ДЕМОКРАТІЇ В УКРАЇНІ 2014-2018РР.»

10 жовтня 2019 року у приміщенні читального залу бібліотеки навчально-наукового юридичного інституту ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника» відбулася читацька конференція за матеріалами книги українського правознавця, кандидата юридичних наук, доцента, заслуженого юриста України Володимира Кампо: «КОНСТИТУЦІЯ І СТАНОВЛЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНОЇ ДЕМОКРАТІЇ В УКРАЇНІ (2014-2018 РОКИ)».

Своїми враженнями від прочитання книги ділилися викладачі кафедри конституційного, міжнародного та адміністративного права, завідувач кафедри судочинства кандидат юридичних наук, доцент Кернякевич-Танасійчук Юлія Володимирівна, професор кафедри теорії та історії держави і права, доктор історичних наук Адамович Сергій Васильович, професор кафедри адміністративних та цивільно-правових дисциплін прикарпатського факультету Національної академії внутрішніх справ, кандидат юридичних наук Мельничук Світлана Миколаївна.

Учасників конференції об’єднала думка про те, що дана книга є надзвичайно цікавою та корисною, адже вона розширює наше розуміння процесу становлення конституційної демократії в Україні, дозволяє по-новому глянути на це суспільно-правове явище та його значення для сучасного державотворення. Досліджуючи конституційну реформу судової влади 2016 року, особливості функціонування окремих конституційних інститутів, кризові явища під час переходу до конституційної демократії й перспектив України на шляху до утвердження конституційних цінностей, автор виокремив негативні та позитивні чинники, що впливали на становлення конституційної демократії в Україні, систематизував та виявив певні закономірності у розвитку відповідних явищ та процесів в сучасних умовах, а також запропонував свої оригінальні рецепти щодо більш ефективного впровадження конституційної демократії в Україні.

«Конституція і становлення конституційної демократії в Україні (2014-2018 роки)» – це книга, у якій висвітлені питання, що мають високий ступінь актуальності з точки зору науки та практики, тому подальші дослідження у цьому напрямі слід всіляко вітати та заохочувати.

Конференція організована викладачами кафедри конституційного, міжнародного та адміністративного права під керівництвом завідувача кафедри, доцента, кандидата юридичних наук Розвадовського В.І.

Технічну підтримку учасникам конференції було надано завідувачем бібліотеки навчально-наукового юридичного інституту Кузюк Л.Я.

 

Федорончук А.В.,

викладач кафедри конституційного,

 міжнародного та адміністративного права,

 кандидат юридичних наук