Науково-дослідна тематика кафедри

Наукові напрямки досліджень кафедри конституційного,міжнародного та адміністративного права складаються з урахуванням загальновизначеної інститутської тематики науково-дослідної роботи та кафедральної теми, обумовленою актуальністю проблем, що підлягають розробці, і змісту навчальних програм дисциплін, викладання яких забезпечують викладачі кафедри. Зокрема, колектив кафедри працює над вдосконаленням індивідуальних тем, що охоплюються наступною науковою тематикою: «Правові проблеми державотворчих процесів в Україні» ( науковий керівник – конд. юрид. наук., доцент  Розвадовський Володимир Іванович, № 0111U002648).  У рамках цієї тематики проводяться науково-практичні конференції, науково-практичні семінари та круглі столи за участю практичних працівників, готуються дисертаційні роботи, монографії, навчальні посібники, наукові статті.

 

Паспорт навчально-методичного кабінету