Наукові напрямки досліджень

Наукові напрямки досліджень викладачів кафедри конституційного, міжнародного та адміністративного права складаються з урахуванням загально визначеної інститутської тематики науково-дослідної роботи та кафедральної теми, обумовленою актуальністю проблем, що підлягають розробці, і змісту навчальної програми. Зокрема, колектив кафедри працює над вдосконаленням індивідуальних тем, що охоплюється наступною науковою тематикою: «Правові проблеми державотворчих процесів в Україні» ( науковий керівник – кандидат  юридичних  наук, доцент  Розвадовський Володимир Іванович, № 0111U002648). Тому в межах розробки теми фундаментальної науково-дослідної роботи кафедри конституційного, міжнародного та адміністративного права і ставиться завдання окреслити загальні тенденції та визначити основні напрямки теоретичного обґрунтування та практичної реалізації сучасних державотворчих концепцій, що характеризують розвиток України на новітньому етапі її незалежного існування.

Таким чином, через дослідження державотворчих процесів професорсько-викладацький склад вчиться враховувати та поважати досвід попередників і намагатися залишити нащадкам удосконалені інститути державної влади, ефективну правову систему, що будуть в найбільш оптимальний спосіб виконувати покладені на них функції та відповідати потребам людини і суспільства.

Дослідження сучасних підходів до державотворення дає нам змогу пов’язати історичну традицію із сучасністю; зробити прогноз та змоделювати перспективу реалізації політико-правових концепцій; установити зв’язок між історичними політико-правовими концепціями та сучасним розвитком юридичної науки і практики.

Кафедра конституційного, міжнародного та адміністративного права  активно приймає участь у щорічних наукових конференціях університету, забезпечуючи роботу секції конституційного, міжнародного та адміністративного права та у наукових конференціях, які проводять інші вузи.

На основі індивідуальних досліджень викладачів кафедри публікуються наукові та навчально-методичні праці.