Історія

Кафедра конституційного, міжнародного і адміністративного права була створена 31 серпня 2000 року.

Кафедра є структурним підрозділом Університету та Навчально-наукового Юридичного інституту, що проводить навчально-виховну і методичну роботу з ряду споріднених навчальних дисциплін і здійснює наукову та науково-дослідну діяльність за певними напрямами.

Завідувач кафедри:

кандидат юридичних наук, доцент Розвадовський Володимир Іванович

 

На кафедрі працюють 7  штатних викладачів, а саме:

к.ю.н, доцент Розвадовський Володимир Іванович

к.ю.н., доцент Грицан Ольга Анатоліївна

к.ю.н, доцент  Петровська Ірина Ігорівна

к.ю.н викладач кафедри Пташник Ірина Романівна

к.ю.н.викладач кафедри Зінич Любомир Васильович

к.ю.н.викладач кафедри Албу Андрій Аркадійович

к.ю.н.викладач кафедри Федорончук Андрій Володимирович

А також 1 сумісник:

к.ю.н.викладач кафедри Збирак Тетяна Вікторівна

Допоміжну діяльність з організаційно-технічного забезпечення навчального процесу виконує  лаборант кафедри Пилипонюк Христина Михайлівна

Кафедра забезпечує    читання профільних навчальних дисциплін для студентів денної та заочної форми галузі знаньі “Право” в Навчально-науковому Юридичному інституті, зокрма: “Конституційне право України”, “Адміністративне право України”, “Фінансове право”, “Податкове право України”, “Державне право зарубіжних країн”, “Міжнародне публічне право” та “Право ЄС”, ряду спецкурів, а також відповідних правових дисциплін на інших кафедрах університету.

Враховуючи, що в Навчально-науковому Юридичному інституті, окрім загально університетської наукової бібліотеки відкрито бібліотеку фахової юридичної літератури, то викладачі кафедри приймають участь у поповненні та оновленні інститутської бібліотеки найновішими законодавчо-нормативними актами, навчально-методичною літературою, навчальними посібниками, монографіями тощо.

Викладачі кафедри приймають участь у різноманітних наукових конференціях, під їх керівництвом готуються наукові доповіді на університетські студентські конференції.