Центр досліджень конституційної юстиції

Відповідно до наказу ректора університету №2 від 2 січня 2019 р. було створено центр дослідження конституційної юстиції. Цим же наказом керівником призначено Розвадовського В.І. доцента, кандидата юридичних наук ННЮІ.

Центр свою діяльність здійснює на підставі положення про центр дослідження конституційної юстиції. Робота центру проводиться планово. Так протягом поточного року науковцями на громадських засадах проводятьcя дослідження по наступних темах, а саме:

Написання монографії «Про значимість доктрини П.П. Юзькова про конституційний суд». На даний час робота по цьому дослідженні підходить до завершення.

Наступна монографія на тему «Конституційно-правовий статус учасників конституційного провадження: теорія та практика».

По дорученню Конституційного Суду України мною та за участю викладачі кафедри підготовлено 7 науково-експертні висновки, саме з публічної спеціалізації. Це свідчить  про те, що наші науко-експертні висновки з питань конституційного провадження мають відповідне значення для Конституційного  Суду України.

В перспектив планується співпраця з юридичною клінікою ННЮІ, щодо надання правової допомоги фізичним та юридичним особам по підготовці подання конституційної скарги до Конституційного  Суду України. На наше переконання саме цього року допомога співвітчизникам є вкрай необхідною.

Не менш важливим напрямком роботи центру є впровадження конституційної просвіти.

По ініціативі центру 10 грудня 2019 р. проведено круглий стіл на тему: «Значення декларації прав людини ООН 1948 року: стан реалізації в Україні»

25 червня  2020  року   учасники  центру  свої  дослідження  демонстрували  на  міжнародній  онлайн-конференції  з  питань  децентралізаці  «Проблеми  трансформації  конституційних  засад  фінансової  та  матеріальної  основи  місцевого  самоврядування  в  умовах  децентралізації  публічної  влади  в  Україні»

Варто  відмітити,  що  з  кожним  роком  збільшується  участь  членів  науково-консультативної  ради  центру  щодо  своїх  наукових  повідомлень.

Так,  у  роботі  міжнародної  науково-практичної  інтернет-конференції  «Міжнародні     і  національні  механізми  прямої  демократії: теорія  і  практика»,  яка  відбулася 22   січня  2021  року,   взяло  участь  п’ять  членів  центру. 

Активну участь члени консультативної ради центру проявили в організації та проведенні наукових онлайн дебатів 25 червня 2021 року у форматі круглого столу на тему “Досвід 25 річниці сучасного українського конституціоналізму та 30-річчя української державності: здобутки і втрати, проблеми та перспективи”.

Членами  центру  постійно  надаються  науково-експертні  висновки  по  дорученнях  суддів  Конституційного  Суду  України.  Така  практика  взаємодії  Конституційного  Суду  України  з  нашим  інститутом  та  центром  сприяє  постійно  знаходитись  у  пошуку  нових  та  цікавих  досліджень,  особливо  поєднуючи  теоретику  з  практикою  застосування  норм,  як  національного  так  і  міжнародного  законодавства.

ПОЛОЖЕННЯ про центр дослідження конституційної юстиції України ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» 1 стор.

ПОЛОЖЕННЯ про центр дослідження конституційної юстиції України ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» 2 стор.

Наказ ректора про створення структурного підрозділу “Центр дослідження конституційної юстиції”