Викладацький склад

 

 

 

РОЗВАДОВСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ

Завідувач кафедри конституційного, міжнародного та адміністративного права навчально-наукового юридичного інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, кандидат юридичних наук, доцент

Народився 01 квітня 1950 року в с. Хімчин, Косівського району, Івано- Франківської області.

Освіта вища. В 1995 році закінчив юридичний факультет Львівського державного університету ім. Івана Франка за спеціальністю «правознавство.»

В основному трудова діяльність проходила в органах Косівської районної та Івано-Франківської обласної ради на різни посадах.

До переходу на постійну роботу до Юридичного інституту Прикарпатського національного університету ім. В.Стефаника працював представником Національної експертної комісії України по захисту суспільної моралі в Івано-Франківській, Закарпатській та Чернівецькій областях.

З квітня 2011 року – доцент кафедри конституційного, міжнародного та адміністративного права Юридичного інституту Прикарпатського національного університету ім. В.Стефаника.

З серпня 2013 року- завідувач кафедри конституційного, міжнародного та адміністративного права.

27 травня 2010року в інституті законодавства Верховної Ради України захистив кандидатську дисертацію на тему: «Правовий статус Голови Верховної Ради України: проблеми правового регулювання», (за спеціальністю12.00.02.-конституційне право; муніципальне право і тут було присвоєно науковий ступінь кандидата юридичних наук).

Сфера наукових інтересів включає  в  себе: конституційно-правові аспекти реалізації повноважень Голови Верховної Ради України у відносинах з органами державної влади; стратегія розвитку конституціоналізму в Україні після Революції  Гідності,  проблеми  конституційного  провадження  в  сучасних  умовах, європейські  спільні  демократичні  цінності  та  верховенство  права,  проблеми  забезпечення  конституційних  прав  і  свобод  людини  та  громадянина  в  Україні,  ядерна  безпека:  національний  та  міжнародний  вимір,  проблеми  національного  державотворення.  Загальна кількість наукових праць – понад 70  в  тому  числі  низки  монографій  та  навчальних  видань.

 

 

 

       ПЕТРОВСЬКА ІРИНА ІГОРІВНА 

Доцент  кафедри конституційного, міжнародного та адміністративно права навчально-наукового юридичного інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Народилася 3 листопада в м. Калуш Івано-Франкіської області. У 2006 році закінчила з відзнакою магістратуру Юридичного інституту Прикарпатського  національного університету імені Василя Стефаника за спеціальністю «правознавство». Під час навчання працювала помічником адвоката, а після закінчення університету – в акціонерному банку.

З жовтня 2006 року – робота лаборантом кафедри цивільного права Прикарпатського юридичного інституту Львівського державного університету внутрішніх справ. Протягом 2007 – 2010 років – робота викладачем (згодом – старшим викладачем) на кафедрі господарського та екологічного права, кафедрі судочинства ПЮІ ЛьвДУВС.

2010-2011 н.р. – штатний працівник Юридичного коледжу Прикарпатського національного університету імені В.Стефаника.

2011-2012 н.р. – штатний викладач кафедри конституційного, міжнародного та адміністративного права Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

25 лютого 2011 року відбувся захист кандидатської дисертації на тему «Адміністративно-правові засади протидії корупції в Україні» у спеціалізованій вченій раді при Відкритому міжнародному університеті розвитку людини «Україна» за спеціальністю 12.00.07.

22 грудня 2014 року присвоєно вчене звання доцента.

Серед наукових публікацій близько 20 наукових статей в національних та міжнародних друкованих виданнях, та   30  виступів на конференціях. Наявні методичні розробки з 12 навчальних предметів.

У навчально-науковому юридичному інституті забезпечує  викладання навчальних курсів Адміністративне право України, Фінансове право, Правові засади публічного контролю, Інформаційно-правове забезпечення правозастосовчої діяльності та ін.

Коло наукових інтересів: питання адміністративного права і процесу, фінансового права та інформаційного права.

 

 

        ГРИЦАН ОЛЬГА АНАТОЛІЇВНА 

Доцент кафедри конституційного, міжнародного та адміністративного права, Юридичного інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

Народилася 16.02.1984р., в м. Калуш Івано-Франківської області.

У 2005 році закінчила магістратуру юридичного інституту Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника, отримавши повну вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» та кваліфікацію юриста, викладача права.

Трудова діяльність: З 2006 р. по 2008 р. працювала за сумісництвом на кафедрі правознавства Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.

Впродовж 2008-2009 рр. – робота за сумісництвом на кафедрі теорії та історії держави і права Юридичного інституту Прикарпатського університету ім. Василя Стефаника.

З 2009 по 2011 рр. – доцент кафедри господарського та екологічного права Прикарпатського юридичного інституту Львівського державного університету внутрішніх справ.

Наукова діяльність: У 2005-2008 рр. навчалася в аспірантурі Прикарпатського національного університету ім. В.Стефаника за спеціальністю 12.00.06. – земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право.

У 2009 році захистила дисертацію на тему «Правові засади екологічного контролю за використанням та охороною надр». Автор більше 30-и наукових публікацій.

 

 

          ПТАШНИК ІРИНА РОМАНІВНА

К.Ю.Н., викладач кафедри конституційного, міжнародного та адміністративно права Навчально-наукового Юридичного інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

Народилась 03 січня 1989 року в м. Івано-Франківську.

Освіта вища. В 2010 році закінчила Юридичний інститут Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника  за спеціальністю «Правознавство» та кваліфікацію юриста, викладача права.

В 2013 році закінчила магістратуру (LLM) Ризьку школу права (Riga Graduate School of Law) за спеціальністю «Міжнародне право та права людини». Тема дослідження – «Право на трансплантацію в Європейському Союзі».

Трудова діяльність: з квітня 2011 по вересень 2012 рокуі прийнята на посаду Радника Ліквідатора ТзОВ Комерційний Банк «АРМА» з правових питань (м. Київ)

З березня 2018 року працює на посаді молодшого експерта з юридичних питань в проекті по Вдосконаленню системи контролю безпечності харчових продуктів в Україні.

Стажування: листопад  2010 – липень 2011 – стажування в Комітеті ВРУ з питань боротьби з організованою злочинністю та корупцією. З липня 2012 року станом на сьогодні консультує міжнародну компанію «RED-on-Line» (Париж, Франція) з питань екологічного законодавства та законодавства по охороні праці в Україні та Російській Федерації.

В 2015 році пройшла стажування в Європейському інституті Саарландського університету (Німеччина) в сфері прав людини в ЄС.

Наукова діяльність: з 2010 по 2016 рік навчалась в аспірантурі Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника за спеціальність 12.00.03- «цивільне право, цивільний процес, сімейне право та міжнародне приватне право». В 2016 році успішно захистила дисертацію на здобуття ступеня кандидата юридичних наук з темою дослідження: «Цивільно-правове регулювання трансплантації органів в Україні».

Автор близько 15 наукових публікацій, 15 виступів на всеукраїнських та міжнародних конференціях.

Забезпечує  викладання навчальних дисциплін «Міжнародне право», «Право Європейського Союзу», с/к «Міжнародне гуманітарне право», «Право міжнародних організацій».

Коло наукових інтересів: міжнародне право, міжнародне кримінальне право, право збройних конфліктів, право на охорону здоров’я.

 

                                             

ЗІНИЧ ЛЮБОМИР ВАСИЛЬОВИЧ

К.Ю.Н., викладач кафедри конституційного, міжнародного та адміністративного права Навчально-наукового Юридичного інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

 

Зінич Любомир Васильович народився 26 липня1992 року

Освіта: вища, у 2014 закінчив ДВНЗ «Прикарпатський Національний Університет імені Василя Стефаника» та отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» кваліфікація юрист, викладач права, освітньо-кваліфікацій рівень «магістр».

Наукова діяльність: З 1 листопада 2014 року аспірант з відривом від виробництва у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника». Тема дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук: «Правовий режим використання державою об’єктів промислової власності», яку захистив 09.10.2017 року у спеціалізованій вченій раді К.20.051.14 Навчально-наукового юридичного інституту ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» та здобув наукову ступінь кандидата юридичних наук. Є автором 17 публікацій, з них 7 статтей у фахових виданнях України та 10 тез доповідей на Міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях

Забезпечує викладання навчальних дисциплін «Інформаційно-правове забезпечення правозастосовчої діяльності», «Конституційне право», «Адміністративне право».

Коло наукових інтересів: адміністративно-правове регулювання відносин інтелектуальної власності.

З жовтня 2017 року прийнятий на посаду викладач кафедри.

АЛБУ АНДРІЙ АРКАДІЙОВИЧ

К.Ю.Н., викладач кафедри конституційного, міжнародного та адміністративно права Навчально-наукового Юридичного інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

Народився:  13 травня 1989 року в м. Стрий, Львівської області.

Вік: 28 років.

Місце проживання: Львівської області, м. Стрий, вул. Шептицького 16

Освіта:

  • з 2006 році закінчив Стрийську ЗОШ №2 I-III cтупенів;
  • з 2006 року по 2011 рік навчався в Юридичному інституті Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, (магістр права);
  • з 2011 по 2014 році навчаюся в аспірантурі Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника за спеціальністю – 12.00.03 цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право;

8 грудня 2016 року захистив дисертацію «Цивільно-правове регулювання управління майном» та отримав науковий ступень «Кандидат юридичних наук».

Наукова діяльність та публікації: автор 5-ох наукових публікацій, 5 виступів на всеукраїнських та міжнародних конференціях.

Трудова діяльність:

з 12 вересня 2013 року по 31 серпня 2017 року працював викладачем за основним місцем роботи в Юридичному інституті ВНЗ “Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника”. Забезпечував  викладання навчальних дисциплін «Податкове право», «Фінансове право», «Основи права». Коло наукових інтересів: цивільне право України.

Знання мов:  володію німецькою та російською мовами, вивчаю англійську мову. Рідна мова – українська.

ФЕДОРОНЧУК АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

К.Ю.Н., викладач кафедри конституційного, міжнародного та адміністративно права Навчально-наукового Юридичного інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

Народився у 1988 році в місті Харкові.
У 2005 році вступив до Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого на факультет підготовки кадрів для органів Міністерства внутрішніх справ України (слідчо-криміналістичний) денної форми навчання, яку закінчив у 2010 році і одержав диплом магістра з відзнакою за спеціальністю «Правознавство» та здобув кваліфікацію юриста.
З 2011 по 2014 рік  навчався у аспірантурі ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» за спеціальністю12:00:03 – цивільне право і цивільний процес, міжнародне приватне право і сімейне право.
У 2016 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Договір прокату» та здобув науковий ступінь кандидата юридичних наук.
З вересня 2016 року працював на посаді викладача юридичного відділення Івано-Франківського коледжу ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім. В.Стефаника».

З жовтня 2018 року працює в навчально-науковому юридичному інституті  на кафедрі конституційного, міжнародного та адміністративного права.

ЗБИРАК ТЕТЯНА ВІКТОРІВНА

К.Ю.Н., викладач кафедри конституційного, міжнародного та адміністративно права Навчально-наукового Юридичного інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

Народилась 13 травня 1988 року.

Освіта вища.
В 2011 закінчила Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка та отримала повну вищу кваліфікацію юриста-міжнародника, перекладача англійської мови, освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр».

Наукова діяльність:
З листопада 2011 по 2013 рік аспірант без відриву від виробництва ДВНЗ Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника.
З 2013 року аспірант з відривом від виробництва у Державному науково-дослідному інституті МВС України. Тема дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук:«Адміністративно-правове забезпечення права на свободу слова в Україні та досвід Європейського союзу», яку захистила 22 травня 2014 року у спеціалізованій вченій раді Д 26.732.01 ДНДІ МВС України.
Є автором 10 публікацій з них 2 у фахових виданнях України, 8 тез доповідей на міжнародних та всеукраїнського наукових конференція.

Забезпечує викладання навчальної дисципліни – Податкове право.

Сфера наукових інтересів – «Адміністративне право», «Міжнародне право»

З жовтня 2018 року прийнята на посаду викладач кафедри.

ПИЛИПОНЮК ХРИСТИНА МИХАЙЛІВНА

Лаборант  кафедри конституційного, міжнародного та адміністративного права Навчально-наукового Юридичного інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

 Народилася 24 вересня 1999 року в м. Івано-Франківськ

Освіта   В 2014 році поступила до Юридичного коледжу Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника, який закінчила у 2018 році.

Вищу освіту здобуває навчаючись в Навчально-науковому  Юридичному інституті Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника.

З липня  2018 року прийнята на посаду лаборанта кафедри конституційного, міжнародного та адміністративного права.