Про кафедру

Кафедра конституційного, міжнародного і адміністративного права була створена 31 серпня 2000 року.

Кафедра є структурним підрозділом Університету та Навчально-наукового Юридичного інституту, що проводить навчально-виховну і методичну роботу з ряду споріднених навчальних дисциплін і здійснює наукову та науково-дослідну діяльність за певними напрямами.

Завідувач кафедри: кандидат юридичних наук, доцент Розвадовський Володимир Іванович

На кафедрі працюють 5  штатних викладачів, а саме:

к.ю.н, доцент Розвадовський Володимир Іванович

к.ю.н., доцент Грицан Ольга Анатоліївна

к.ю.н, доцент  Петровська Ірина Ігорівна

к.ю.н викладач кафедри Пташник Ірина Романівна

к.ю.н.викладач кафедри Зінич Любомир Васильович

Допоміжну діяльність з організаційно-технічного забезпечення навчального процесу виконує  лаборант кафедри Непийвода Вікторія Василівна

Кафедра забезпечує    читання профільних навчальних дисциплін для студентів денної та заочної форми галузі знаньі “Право” в Навчально-науковому Юридичному інституті, зокрма: “Конституційне право України”, “Адміністративне право України”, “Фінансове право”, “Податкове право України”, “Державне право зарубіжних країн”, “Міжнародне публічне право” та “Право ЄС”, ряду спецкурів, а також відповідних правових дисциплін на інших кафедрах університету.

Враховуючи, що в Навчально-науковому Юридичному інституті, окрім загально університетської наукової бібліотеки відкрито бібліотеку фахової юридичної літератури, то викладачі кафедри приймають участь у поповненні та оновленні інститутської бібліотеки найновішими законодавчо-нормативними актами, навчально-методичною літературою, навчальними посібниками, монографіями тощо.

Викладачі кафедри приймають участь у різноманітних наукових конференціях, під їх керівництвом готуються наукові доповіді на університетські студентські конференції.