Практика

Практика студентів є обов’язковою складовою частиною процесу підготовки фахівців у вищих навчальних закладах і проводиться на оснащених відповідним чином базах практики вищих навчальних закладів, а також на сучасних підприємствах і в організаціях різних галузей господарства, освіти, охорони здоров’я, культури, торгівлі та державного управління. Згідно з навчальними планами вищих навчальних закладів терміни фахової практики становлять 20–25% всього навчального часу. Організація практичної підготовки студентів регламентується програмою про проведення практики студентів вищих навчальних закладів.

розпорядження_про_практику_магістри_1-го_року_навчання_денної_форми

розорядження_про_практику_студентів_магістрів_2_-_го_року_навчання

Магістри Програма виробничої практики