Положення про кафедру

Положення про кафедру конституційного, міжнародного та адміністративного права ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (далі – Положення) розроблено відповідно до Законів України “Про вищу освіту”, “Про наукову і науково-технічну діяльність”, наказів Міністерства освіти і науки України, Статуту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника та Типового Положення про кафедру ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника».

положення про кафедру конституційного ,міжнародного та адміністративного права