Наукові заходи викладачів

10 грудня 2018 року в Міжнародний день прав людини в конференційному залі Юридичного інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника відбувся міжнародний Круглий стіл на тему: “Роль загальної декларації прав людини Організації Об’єднаних Націй 1948 року в формуванні фундаментальних основ правової системи України: історія і сучасність”. 

Міжнародний круглий стіл: Роль загальної декларації прав людини ООН 1948 року в формуванні фундаментальних основ правової системи України: історія і сучасність

 

 

 

 

 

 

 

28 Березня на кафедрі конституційного ,міжнародного та адміністративного права відбулася звітна конференція викладачів кафедри , а саме:

Окремі аспекти щодо проблем виборчого права в Україні

Кандидат юридичних наук, доцент В.І. РОЗВАДОВСЬКИЙ

Поняття публічного контролю

Кандидат юридичних наук, доцент І.І. ПЕТРОВСЬКА

Міжнародно-правові аспекти забезпечення кібербезпеки

Кандидат юридичних наук І.Р. ПТАШНИК

Правова охорона довкілля під час міжнародних природних конфліктів

Кандидат юридичних наук, доцент О.А. ГРИЦАН

____________________________________________________________________

22 грудня відбувся круглий стіл на тему “Європейські спільні демократичні цінності та конституційний процес в Україні: проблеми теорії і практики : матеріали круглого столу (м. Івано-
Франківськ, 22 грудня 2017 року) / упорядник В.І. Розвадовський /. – м. Івано-Франківськ, 2018
По завершенню даного круглого столу був підготовлений та опублікований збірник .У збірці вміщені матеріали наукових доповідей, повідомлень та інформацій,представлених на круглому столі, організованому кафедрою конституційного,міжнародного та адміністративного права Навчально-наукового Юридичного інституту
ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» іпроведеному в Івано-Франківську 22 грудня 2017 року.
Круглий стіл присвячено пам’яті професора Л.П. Юзькова (28.01.1938 –
02.03.1995), Голови Конституційного Суду України (1992-1995), члена Венеційської
комісії «За демократію через право», з нагоди 80- річчя від дня його народження.
Для депутатів, суддів, державних та муніципальних службовців, науковців,
аспірантів та студентів вищих навчальних закладів, усіх хто цікавиться конституційним
процесом через призму європейських спільних демократичних цінностей.

Викладачі кафедри , студенти , а також запрошені гості виступили із такими науковими дослідженнями :

Розвадовський Володимир Іванович, кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри конституційного, міжнародного та адміністративного права навчально-наукового юридичного інституту Прикарпатського національного університету ім. В.Стефаника

Л. Юзьков як основоположник доктрини конституційного судочинства в Україні (за матеріалами першого закону про Конституційний Суд України 1992 року)

 

 1. Скрипничук Василь Михайлович, кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри соціальних комунікацій та права Івано-Франківський Національний Технічний університет Нафти і Газу

Децентралізація влади в Україні: проблеми теорії та практики

 

 1. Адамович Сергій Васильович, доктор історичних наук, професор кафедри теорії та історії держави і права навчально-наукового юридичного інституту Прикарпатського національного університету ім. В.Стефаника

Державний  устрій та  місцеве  самоврядування  в  конституційних  проектах  українських  політичних   партій  1990-1996 р.р.

 

 1. Пташник Ірина Романівна, кандидат юридичних наук, викладач кафедри конституційного ,міжнародного та адміністративного права навчально-наукового юридичного інституту Прикарпатського національного університету ім. В.Стефаника

Інститут конституційної скарги громадян: порівняльно-правовий аналіз законодавства країн Центральної та Східної Європи й України

 

 1. Петровська Ірина Ігорівна, кандидат юридичних наук, доцент кафедри конституційного, міжнародного та адміністративного права навчально-наукового юридичного інституту Прикарпатського національного університету ім. В.Стефаника

Принцип прямої дії положень Конституції України та його значення для правозастосовної практики (за матеріалами рішень Конституційного Суду України)

 

 1. Панкевич Іван Миронович, доктор юридичних наук, професор кафедри конституційного права юридичного факультету Львівського державного університету імені Івана Франка

Внесення змін до Конституції України та проблема меж здійснення прав і свобод людини і громадянина

 

 1. Сворак Степан Дмитрович, доктор юридичних наук, професор, голова Тисменицької міської ради, Івано-Франківської області

Проблеми правової охорони Конституції України

 

 

Б. Повідомлення

 

 1. Магновський Ігор Йосипович, доктор юридичних наук, професор кафедри кримінального права та кримінології Івано-Франківського юридичного інституту Національного університету «Одеська юридична академія»

Правові підстави та порядок заборони на внесення змін до Конституції України в умовах надзвичайного або воєнного стану

 

 1. Грицан Ольга Анатоліївна, кандидат юридичних наук, доцент кафедри конституційного, міжнародного та адміністративного права навчально-наукового юридичного інституту Прикарпатського національного університету ім. В.Стефаника

Депутатський імунітет: порівняльний аналіз законодавства України та зарубіжних країн

 

 1. Зінич Любомир Васильович, кандидат юридичних наук, викладач кафедри конституційного, міжнародного та адміністративного права навчально-наукового юридичного інституту Прикарпатського національного університету ім. В.Стефаника

Права людини та внесення змін до Конституції України з питань пенсійного забезпечення

 

 1. Нестерович Володимир Федорович, доктор юридичних наук, професор кафедри загальноюридичних дисциплін Луганського державного університету імені Е.О.Дідоренка

Проблеми функціонування інститутів конституційного процесу в Україні у період 2004-2017 років

 

 1. Слінько Тетяна Миколаївна, завідувач кафедри конституційного права Харківського юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Сучасні проблеми конституційного процесу в Україні

 

В. Інформації

 

 1. Сливінський Олексій Анатолійович, адвокат, член асоціації правників України

Вплив конституційно-правової реформи в Україні на адвокатуру

 

 1. Бабак Віталій Михайлович, студент 3 курсу навчально-наукового юридичного інституту Прикарпатського національного університету ім. В.Стефаника

Інститут внесення змін до Конституції України і референдна демократія

 

 1. Сікора Вікторія Євгенівна, студентка 4 курсу навчально-наукового юридичного інституту Прикарпатського національного університету ім. В.Стефаника

Європейські спільні демократичні цінності та контроль Конституційного Суду України за додержанням конституційно встановленої процедури внесення змін до Конституції України

 

 1. Соломко Тарас Васильович студент 2 курсу навчально-наукового юридичного інституту Прикарпатського національного університету ім. В.Стефаника

Доктрина установчої влади народу та рішення всеукраїнського референдуму від 16 квітня 2000: правова визначеність і політична позиція парламенту