Наукові заходи

 

  26-30  березня 2018 рокуу Державному вищому навчальному закладі

«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

відбудеться звітна наукова  конференція викладачів, докторантів, аспірантів

та студентів університету за 2017 рік

Програми звітної наукової конференції :

Прграма звітної наукової конференції, викладачів . докторів . аспірантів

Програма звітної наукової конференції студентів 

 

 

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас на традиційні щорічні наукові конференції, які проходитимуть у Навчально-науковому юридичному інституті ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» 27-28 квітня 2018 року:
– щорічну Всеукраїнську науково-практичну конференцію молодих вчених і аспірантів «Вдосконалення правового регулювання прав та основних свобод людини і громадянина»;
– щорічну Всеукраїнську наукову студентську конференцію «Законодавство України: погляд молодих правників».

Запрошення та інформаційні матеріали можна завантажити за посиланням
http://law.pu.if.ua/uk/2018/03/06/Запрошуємо-на-традиційні-щорічні-нау/

 

 

Програма круглого столу 22 грудня 2017

22 грудня відбувся круглий стіл на тему “Європейські спільні демократичні цінності та конституційний процес в Україні: проблеми теорії і практики : матеріали круглого столу (м. Івано-
Франківськ, 22 грудня 2017 року) / упорядник В.І. Розвадовський /. – м. Івано-Франківськ, 2018
По завершенню даного круглого столу був підготовлений та опублікований збірник .У збірці вміщені матеріали наукових доповідей, повідомлень та інформацій,представлених на круглому столі, організованому кафедрою конституційного,міжнародного та адміністративного права Навчально-наукового Юридичного інституту
ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» іпроведеному в Івано-Франківську 22 грудня 2017 року.
Круглий стіл присвячено пам’яті професора Л.П. Юзькова (28.01.1938 –
02.03.1995), Голови Конституційного Суду України (1992-1995), члена Венеційської
комісії «За демократію через право», з нагоди 80- річчя від дня його народження.
Для депутатів, суддів, державних та муніципальних службовців, науковців,
аспірантів та студентів вищих навчальних закладів, усіх хто цікавиться конституційним
процесом через призму європейських спільних демократичних цінностей
.

http://www.pu.if.ua/depart/ConstitutionalLaw/resource/file/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%2028.02.18%20-.pdf