Тематика курсових робіт

 Курсова робота  — вид самостійної навчально-наукової роботи з елементами дослідження, що виконується студентами вищих або середніх-спеціальних навчальних закладів протягом семестру з метою закріплення, поглиблення і узагальнення знань, одержаних за час навчання та їх застосування до комплексного вирішення конкретного фахового завдання.

Увага !!!!

Методичні рекомендації  для  підготовки та захисту курсових робіт 2019

Тематика курсових робіт для 2 курсу 2019 (подана кафедрою для вибору студентам) 

Розпорядження про курсові роботи  навчально-наукового юридичного інституту 2019

Розпорядження про строки здачі курсових робіт 2019