Наукова робота викладачів

Кафедра конституційного , міжнародного та адміністративного права активно здійснює наукову діяльність . Результати наукових досліджень опубліковані у монографіях,  навчально – методичних посібниках , збірниках та хрестоматіях .

Хрестоматії викладачів кафедри:

Хрестоматія “Виконавча влада в Україні” 2019

Хрестоматія “Місцеве самоврядування в Україні” 2019

Хрестоматія “Публічне законодавство України” 2019

Хрестоматія “Конституційне право в Україні” 2019

Хрестоматія “Державна служба в Україні” 2019

Хрестоматія “Право збройних конфліктів” 2019

Хрестоматія “Міжнародне гуманітарне право” 2019

Хрестоматія “Правові основи дипломатичної служби в Україні” 2019

Хрестоматія “Право міжнародних організацій” 2019

Хрестоматія “Адміністративні послуги” 2019

Хрестоматія “Адміністративна відповідальність”2019

Хрестоматія “Податкове право” 2019

Хрестоматія “Військова та альтернативна (невійськова) служба в Україні” 2019

Хрестоматія “Право Європейського Союзу” 2019

Хрестоматія “Міжнародне публічне право” 2019

 

Матеріали круглих столів, які проводились кафедрою:

Круглий стіл на тему: “РОЛЬ ЗАГАЛЬНОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ ПРАВ ЛЮДИНИ ООН 1948 РОКУ В ФОРМУВАННІ ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ ОСНОВ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ: ІСТОРІЯ І СУЧАСНІСТЬ”

Круглий стіл на тему: “АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНИХ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ ТА ГРОМАДЯНИНА В УКРАЇНІ: ТЕОРІЯ Й ПРАКТИКА”

Огляд круглого столу Вісник КСУ

Збірник круглого столу “Європейські демократичні спільні цінності та конституційний процес в Україні: проблеми теорії та практики “

 

Навчально-методичні посібники викладачів кафедри:

Навчально – методичний посібник з фінансового права 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СТРУКТУРИ ПРАВОВІДНОСИН ПУБЛІЧНОГО КОНТРОЛЮ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ ПРАВІ