Наукова робота викладачів

Кафедра конституційного , міжнародного та адміністративного права активно здійснює наукову діяльність . Результати наукових досліджень опубліковані у монографіях,  навчально – методичних посібниках , збірниках та хрестоматіях .

Круглий стіл на тему: “АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНИХ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ ТА ГРОМАДЯНИНА В УКРАЇНІ: ТЕОРІЯ Й ПРАКТИКА”

Звіт_наукової_діяльності_викладачів_кафедри_конституційного_,__

міжнародного_та_адміністративного_права_за_2017_навчальний_рік

Огляд круглого столу Вісник КСУ

Збірник круглого столу “Європейські демократичні спільні цінності та конституційний процес в Україні: проблеми теорії та практики “

Хрестоматія з публічного права

Навчально – методичний посібник з фінансового права 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СТРУКТУРИ ПРАВОВІДНОСИН ПУБЛІЧНОГО КОНТРОЛЮ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ ПРАВІ