Наукова робота викладачів

Кафедра конституційного , міжнародного та адміністративного права активно здійснює наукову діяльність . Результати наукових досліджень опубліковані у монографіях,  навчально – методичних посібниках , збірниках та хрестоматіях .

Хрестоматії викладачів кафедри:

Хрестоматія “Виконавча влада в Україні” 2019

Хрестоматія “Місцеве самоврядування в Україні” 2019

Хрестоматія “Публічне законодавство України” 2019

Хрестоматія “Конституційне право в Україні” 2019

Хрестоматія “Державна служба в Україні” 2019

Хрестоматія “Право збройних конфліктів” 2019

Хрестоматія “Міжнародне гуманітарне право” 2019

Хрестоматія “Правові основи дипломатичної служби в Україні” 2019

Хрестоматія “Право міжнародних організацій” 2019

Хрестоматія “Адміністративні послуги” 2019

Хрестоматія “Адміністративна відповідальність”2019

Хрестоматія “Податкове право” 2019

Хрестоматія “Військова та альтернативна (невійськова) служба в Україні” 2019

Хрестоматія “Право Європейського Союзу” 2019

Хрестоматія “Міжнародне публічне право” 2019

Матеріали круглих столів:

Матеріали круглого столу на тему:  “Загальна декларація прав людини ООН 1948 року: стан реалізації в Україні” 10 грудня 2019 року

Круглий стіл на тему: “Роль Загальної Декларації Прав Людини ООН 1948 року в формуванні фундаментальних  основ правової системи  України: історія і сучасність”

Круглий стіл на тему: “Актуальні проблеми правового забезпечення конституційних прав і свобод людини та громадянина в Україні: теорія й практика

Огляд круглого столу Вісник КСУ

Збірник круглого столу “Європейські демократичні спільні цінності та конституційний процес в Україні: проблеми теорії та практики “

Збірник  матеріалів всеукраїнської конференції “Інформаційна безпека в сучасному світі та її вплив на конституційний лад в Україні: теорія й практика”

Навчально-методичні посібники викладачів кафедри:

Навчально – методичний посібник з фінансового права 

Загальна характеристика структури правовідносин публічного контролю в адміністративному праві