Денна

Конституційне право України 1 курс

Конституційне право України 2 курс

Місцеве самоврядування в Україні

Адміністративне право України

Міжнародне публічне право

Конституційне право

Податкове право

Адміністративна відповідальність 


Фінансове право України  

Державне право зарубіжних країн (англ. мовою)

Адміністративні послуги

Виконавча влада в Україні

Міжнародне гуманітарне право

Право міжнародних організацій

Адміністративне право України 1 курс